"SKRIVENO U MOMENTU SMIRAJA" - moja nova 15. zbirka poezije

Link

knjiga se besplatno može preuzeti na gornjem linku

RECENZIJA ZBIRKE POEZIJE “SKRIVENO U MOMENTU SMIRAJA“ HRVATSKE PJESNIKINJE JADRANKE VARGA

Ovo je nova zbirka poezije hrvatske pjesnikinje Jadranke Varga i u njoj se čitateljstvu predstavljaju uglavnom pjesničke minijature o raznim fenomenima našeg svakodnevnog života. Tako se ovdje pjeva o ljubavi, o snovima, o roditeljima, o slobodi, o borbi naroda za slobodu, o zimi i godišnjim dobima, duši, a sve je to protkano dubokim osjećajima kojima se iskazuju teme prolaznosti, konačnosti, ništavnosti, individualne maloće u beskonačnim kozmičkim ciklusima života.

Ako je sve na svijetu bivanje i iščezavanje, ako je sve propadljivost stvari, onda to nije ono istinsko pa onda niti realno. Dolaženje i odlaženje stvari i događaja može pak biti rezultat jednog dubljeg sklopa u kojem sve izvorno proizilazi jedno iz drugog, upravo ono identično koje leži u temeljima. Samo ono što je supstancijalno može biti istinito. Sve ostalo je ‘’stvar’’ i utoliko ‘’privid’’, supstanca pak niti nastaje niti nestaje. Ona biva pojmljena vremenski beskonačna, jer niti nastaje niti nestaje, .ali pored ove beskonačne stvarnosti supstance konkretni čovjek je jedna beskonačna malenkost prema beskonačnosti u prostoru i vremenu sati, dana, godina iz koje onda slijedi jedna fundamentalna nesigurnost čovjeka u kozmosu kojim mi plovimo u neizvijesnosti i sve nam izmiče u bijegu bez kraja.

Gorimo od želje, da nađemo čvrsto tlo i nekakav posljednji čvrsti temelj ne bismo li na njemu podigli kakvu čvrstu građevinu, ali svaki naš temelj puca i zemlja se otvara u ponore. Tako se svijet otkriva kao stvarnost bez kraja u kojoj čovjek iščezava kao efemerni mikrokozmos, a moći kozmosa u kojem vladaju drugačiji zakoni, nego zakoni ljudskog svijeta, moći su Boga, a on je u ovom svijetu kao neka opća svrha i samo jedna hladna ravnodušna uzročnost koja sve povezuje i s ovim iščezava u tom svijetu i svaki slučaj. Sve što se događa i ono prividno nepovezano duboko je nužno i ne može se događati drugačije, nego onako kako se činjenično događa.

Sasvim suprotno ovoj racionalnoj uredbi kod autorice je primjetno stajalište, da se život odvija mimo ove ravnodušne uzročnosti kao jedan moment nježnosti, ljubavi, povjerenja, nade, a što čini naš ljudski svijet i što ga čini mogućim i zbiljskim.

‘’Voda nosi nešto’’ je roman Lajoša Zilahija i te vode u jednom vječnom proticanju nose tijelo mlade djevojke, ali se život događao između tih krajnjih sekvenci, jer ukoliko doista vrijeme protječe poput vode noseći sa sobom naše živote, mi živimo između tih krajnosti rođenja i smrti. Ne moramo reći kako je to prostor slučaja, ali svakako možemo reći da je to prostor naše slobod i kao što je izraženo u pjesmi o Dubrovniku i ta sloboda jako mnogo košta, znači moramo se izboriti za nju.

U tome i je sva temeljna poruka autorice, da je naše življenje jedna beskonačna borba za slobodu i za smisao našeg življenja. To nije nešto što je dato samo sobom, nego je nešto za što se svi mi moramo izboriti. Poezija tu čini samo jedan, ali bitan moment naše svakodnevne borbe za slobodu i za smisao našega življenja.

Tamo gdje je svijet supstanca koja znači materiju, kretanje, energiju, silu onda imamo posla sa supstancom koja niti nastaje niti nestaje, nego je beskonačna i vječna. U tom smislu čovjek koji osjeća i misli i koji spoznaje jednako tako može se razumjeti po analogiji sa prirodnim predmetom za kojega kažemo, da je privid.

Čovjek, dakle, proizilazi iz tog kozmosa, ali se čini kao da je to jedno ništeće proizilaženje gdje sam ja u kozmosu izgubljen svagda osjećajući njegove beskonačne moći.

Postoji li u našem ljudskom svijetu nešto dovoljno veliko što bi moglo stajati al pari tom ništećem proizilaženju? Postoji, to je ljubav, to je nada, to je istina, to je poezija, a sve drugo se čini efemernim.

„gdje je nešto skriveno
koje se tek otkriva
i sve prekriveno
tajnim mislima“

Dr Zlatan Gavrilović Kovač,
Adelaide, 05.07.2019.

***************************************************************************
OSVRT NA KNJIGU „SKRIVENO U MOMENTU SMIRAJA“

Prolaze godine, mjeseci i dani, a ljudski život se rađa, traje i umire prelazeći u neku drugu dimenziju postojanja. U ljudskoj duši prenosi sjećanje koje je bilo i proživljena iskustva koja skupljaju nektar događaja što su nas dodirnula svojim postojanjem.

U srcu su zapisane emocije svega što nas je negiralo ili potvrdilo našu vrijednost, a ljudska jedinka skuplja mrvice djela koja su je oplemenila mislima i riječima. Neke riječi koje su ostale zabilježene u moždanom vijugama opetovano traže svoje misao, a ne forme da ih zabilježimo u pisanim tragovima. Tako nastaju pisana djela da podsjete naraštaje koji dolaze na ono što svi kolektivno nosimo u svojim sjećanjima.

Duša Jadranke Varga skupila je mnogo iskustava koja je pojasnila u svojim tajnim odajama svijesti, a Jadranka ih velikodušno dijeli sa nama kroz svoja nadahnuto pisana djela.

U tišini, ponirući u svoja sjećanja njene emocije, vladajuće srce, pričaju nam svoje priče o najljepšim momentima proživljenih iskustava. Njena duša i srce transformiraju ih u riječi za nas koji ćemo ih pročitati, da nas podsjete na sve naše divne proživljene trenutke koji nas nježno spajaju u uzajamnoj ljubavi pozitivnih misli, iskrenih riječi i dobrih djela.

Sve ono što je bilo dugo skriveno, izlazi na svjetlo dana i svijetli svojom životnosti. Nikad ništa što smo proživjeli nije izgubljeno, svako iskustvo koje smo pohranili u svom sjećanju daje nam sposobnost, da se transformiramo u dobre, plemenite i jedni drugima odane duše.
Pjesnikinja Jadranka Varga, tu svoju odanost dijeli sa svima nama koji ćemo njene spoznaje pročitati, da nas podsjete koliko smo važni jedni drugima.

Čitajući ove crtice Jadrankinih impresija duše, ostajem zatečena iskrenošću napisanih riječi koja nam toliko u današnje vrijeme treba.

Toplina iz autoričine duše zrači iz svake njene napisane riječi podsjećajući nas na mudrost i vlastita zapamćena iskustava koja su nas oplemenila kao svjesne i istinoljubive ljude.

Anđa Jotanović, pjesnikinja,
Rijeka, 03.07.2019.

Uredi zapis

01.10.2019. u 17:50   |   Editirano: 25.02.2020. u 21:33   |   Komentari: 5   |   Dodaj komentar

"RUŽA MOG SRCA" - moja nova 14. zbirka poezije

Link

knjiga se može besplatno preuzeti na ovom linku

ISBN broj: 978-953-354-146-4

RUŽA MOG SRCA
napisano: 28.02.2018. u 12:40h

na dlanu stoji
ruža mog srca
ekliptično se otvara
zatvarajući moj svijet
u posebnim dimenzijama
snova i stvarnosti

RECENZIJA ZBIRKE POEZIJE “RUŽA MOG SRCA“ HRVATSKE PJESNIKINJE JADRANKE VARGA

Nalazimo se pred četrnaestom zbirkom poezije hrvatske pjesnikinje Jadranke Varga koja nosi ime „Ruža mog srca“. To je zbirka pjesama koje su nastajale pretežno ranije, a i u 2017. i 2018. godini, a svjedoče bitna razmišljanja autorice o mnogim svakodnevnim životnim događanjima pa opet, to nisu obične teme, nego one koje doista mnogo znače u našim životima, iako rijetko o njima progovaramo. Tako je jedna od tih tema i tema mir o kojoj nam auorica svjedoči najbolje u pjesmi istoimenog naslova:

MIR
Bio jednom jedan mali mir,
pošao u šumu i našao žir,
pogledao u nebo, zatvorio oči
i pitao se hoće li moći
zaviriti u svoje srce,
iako svaki dan gleda svoje lice
u ogledalu ujutro kad ga umiva,
i kad svaka misao iz glave izbiva
pa je zaključio jedan mali mir,
da će ipak na miru pregledati nađeni žir,
jer kako kaže poslovica stara,
život i rat i mir sam stvara.

Ovdje, dakle, ne nailazimo na istinu koja se logički izlaže i dokazuje, nego je riječ o sentimentima i osjećajima, a to ovdje nema ničeg zajedničkog sa sentimentalnošću ili pretjeranom osjetljivošću. Ono što se ovdje suprotstavlja realnoj logici života bolje sažima riječ ‘’srce’’ na što upozorava i autorica i ta riječ bolje izražava realitet ove poezije, nego kada kažemo da je riječ o čistom sentimentu ili osjećaju. Međutim, srce ne podrazumijeva nešto iracionalno ili mutno emocionalno, a u opreci prema racionalnom i logičnom, ali također niti ne podrazumijeva dušu u opreci prema duhu.

Srce znači duhovno središte čovjeka - osobe simbolično označeno tim tjelesnim organom, njegov najprisniji centar djelovanja, ishodište njegovih dinamičkih i personalnih odnosa prema drugim ljudima, egzaktni organ ljudskog poimanja cjelovitosti. Srce do kraja znači ljudski duh, ali ne ukoliko on čisto teoretski misli, zaključuje, već ukoliko spontano nazočan intuitivno osjeća, egzistencijalno spoznaje, vrednuje putem cjeline, dapače, u najširem smislu ljubi, ali i mrzi pa bi se ovdje moglo reći isto ono što je i Pascal govorio, da srce ima svoje umne razloge koje sam um ne poznaje i da se to zna po tisuću stvari.

Dakle, istinu ne spoznajemo samo umom, nego i srcem i upravo je srce ono koje nam govori što je dobro u našim životima, a što je nevaljalo i što treba odbaciti pa zato ono nema samo spoznajnu funkciju, nego ima prije svega moralnu, a koja je usmjerena prema kategoričnom imperativu da ne radim drugim ljudima ono što ne želim da se i meni radi i to je velika istina ove zbirke poezije koja zapravo cijelo vrijeme izlaže logiku srca i duše u nasim svakodnevnim potragama za smislom života.

Jedan važan konstitutivan element tog smisla je svakako i naše opredjeljenje za mir u svijetu i među zavađenim nacijama, a njega nema ukoliko nema i osobnog mira i čiste savjesti pa je on razumijevan srcem, jer je ono što srcu godi, zbog šega smo radosni i od čega očekujemo da vjećno traje.

Vječni mir i čitav naš svijet kao i naša nastojanja treba usmjeriti prema jednoj svjetskoj građevini vječnog mira koji bi bio nešto nalik na dostojanstvo slobodnog čovjeka i u tome vidimo najveću vrijednost ove krasne zbirke poezije koja će ostati ubilježena u suvremenu hrvatsku liriku upravo temama o neophodnosti mira kao fundamenta smislena života čovjeka u svijetu opterećenom nihilizmom i negativizmom vladajućih elita.

I konačno trebalo bi reći, da autorica u svim elementima svoje poezije zapravo izgovara jednu životnu istinu u kojoj se otkriva sva dramatika našeg života, jer se dramatika života sastoji u neprekidnom lancu situacija u koje autorica zapada i u njenim naporima da ih savlada.

Cjelokupno ljudsko planiranje, uspjeh i neuspjeh, svo efemerno djelovanje sa svojim posljedicama koje samo opet dovodi do neželjenih situacija, svo predviđanje i svo netočno predviđanje, svo proziranje tuđih namjera i mišljenja kao i sve zablude o njima, sve zaplitanje raznih interesa i inicijativa, sva krivica i nevinost, pogrešno i ispravno okrivljavanje i opravdavanje, sve do većih sudbonosno djelujućih razvoja, sve to pripada dramatici njena života, bitno je samo to, da se iznosi na sud javnosti kao puna životna istina.

U tom smislu mogli bismo reći, da je literatura naše pjesnikinje zapravo „realistična“, jer se estetska prijatnost sastoji u onome što je ljudski ozbiljno, u onom tragičnom, u moralnoj veličini i savladavanju, a što nas dakle povlači za sobom i uvlači u događanje sa našim vlastitim osjećajnim reakcijama, učešćem, bolom ili uzdizanjem, dakle, što nas tjera da budemo sudionici u toj velikoj jedinstvenoj slobodi onoga koji umjetnički promatra i stvara.

Dr Zlatan Gavrilović Kovač,
Adelaide, 22.12.2017.

Uredi zapis

23.02.2019. u 9:47   |   Editirano: 01.10.2019. u 17:48   |   Komentari: 11   |   Dodaj komentar

TUŽNO JE, UMRO JE JEDAN PRIJATELJ, NICK: LOTHARIOLothario - počivala ti duša u miru Božjem, dragi prijatelju

Uredi zapis

13.03.2018. u 15:11   |   Komentari: 8   |   Dodaj komentar

SVE MOJE ZBIRKE POEZIJE I 2 ZAJEDNIČKE

SAMOSTALNE ZBIRKE POEZIJE:I 2 ZAJEDNIČKE ZBIRKE POEZIJE

Izdala sam 12 samostalnih zbirki poezije i 2 zajedničke (u digitalnom i tiskanom obliku):

"SJENA DUŠE"; digitalne-knjige.com 2011.
http://www.digitalne-knjige.com/varga.php

"PREDVORJE BIJELE TIŠINE"; digitalne-knjige.com 2012.
http://www.digitalne-knjige.com/varga2.php

"GOLA ŽENA "; digitalne-knjige.com 2013.
http://www.digitalne-knjige.com/varga3.php

"PLESAČ NA ŽICI"; digitalne-knjige.com 2013.
http://www.digitalne-knjige.com/varga4.php

"NA TRGU PTICA"; digitalne-knjige.com 2013.
http://www.digitalne-knjige.com/varga5.php

"DUŠA ANĐELA"; digitalne-knjige.com 2014.
http://www.digitalne-knjige.com/varga6.php

"IZBRISANO LICE"; digitalne-knjige.com 2015.
http://www.digitalne-knjige.com/varga7.php

"MOJ TAJNI SVIJET"; digitalne-knjige.com 2015.
http://www.digitalne-knjige.com/varga8.php

"KAMEN NIJE SAM"; digitalne-knjige.com 2016.
http://www.digitalne-knjige.com/varga9.php

“POEZIJA SVEMIRA” – Željka Košarić Safiris, Jadranka Varga i
dr. Zlatan Gavrilović Kovač, digitalne-knjige.com 2016
http://www.digitalne-knjige.com/poezijasvemira.php

"OČI PUNE ZVIJEZDA"; digitalne-knjige.com 2017.
http://www.digitalne-knjige.com/varga10.php

"TAJNA BIJELIH SNOVA"; digitalne-knjige.com 2017.
http://www.digitalne-knjige.com/varga11.php

“KAPI ROSE” – Anđa Jotanović, Željka Košarić Safiris, Tanja Repinac, Jadranka Varga i dr. Zlatan Gavrilović Kovač, digitalne-knjige.com 2017
http://www.digitalne-knjige.com/kapirose.php

"GLASNICI"; digitalne-knjige.com 2017.
http://www.digitalne-knjige.com/varga12.php

Uredi zapis

20.12.2017. u 19:35   |   Komentari: 14   |   Dodaj komentar

"KAPI ROSE" - ZAJEDNIČKA ZBIRKA POEZIJE

Link

autori: Anđa Jotanović, Željka Košarić (Safiris), Tanja Repinac, Jadranka Varga i dr Zlatan Gavrilović Kovač

ISBN broj: 978-953-354-062-7

Uredi zapis

06.10.2017. u 13:45   |   Komentari: 4   |   Dodaj komentar

SJENA DUŠE

izdala sam 9 samostalnih zbirki poezije i 1 zajednička, u digitalnom i tiskanom obliku, 10. zbirka je u pripremi

ispod slike kliknuti link i može se vidjeti knjiga objavljena u digitalnom obliku na portalu www.digitalne-knjige.com i može se besplatno preuzeti i čitati:
Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link


i svih 8 knjiga zajedno, 9. je u tisku :)


Uredi zapis

16.10.2016. u 9:25   |   Editirano: 16.10.2016. u 9:47   |   Komentari: 9   |   Dodaj komentar

dugine boje

Uredi zapis

15.06.2016. u 8:38   |   Editirano: 15.06.2016. u 8:38   |   Komentari: 0   |   Dodaj komentar

PROLJEĆE U JESENI

Uredi zapis

13.11.2015. u 16:59   |   Komentari: 18   |   Dodaj komentar

poleti, ptico...

Uredi zapis

25.01.2013. u 17:55   |   Komentari: 1   |   Dodaj komentar

sanjam...

Uredi zapis

05.01.2013. u 18:38   |   Komentari: 2   |   Dodaj komentar

sanjarenje

Uredi zapis

22.12.2012. u 15:35   |   Komentari: 3   |   Dodaj komentar

my dreams

Uredi zapis

15.12.2012. u 18:48   |   Editirano: 15.12.2012. u 18:52   |   Komentari: 0   |   Dodaj komentar

opet

Uredi zapis

05.12.2012. u 19:46   |   Komentari: 0   |   Dodaj komentar